กำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย ภายใน 24 ชั่วโมง

เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการย่อยสลายขยะเศษอาหารโดยสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหาร ได้ถึง 90% ในเวลา 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท จัดจำหน่าย และ ให้บริการเครื่องโอ๊คลิน ที่สามารถกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย ภายใน 24 ชั่วโมง ลดปริมาณขยะเศษอาหารได้ถึง 80-90% ในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์มีหลายขนาด สามารถใช้ได้กับบ้านและหลากหลายธุรกิจที่มีขยะเศษอาหารตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมและเทศบาลชุมชนต่างๆ
Oklin ผู้ให้บริการโซลูชันเศษอาหารชั้นนำของโลกความสำเร็จของเราเกิดจากบุคลากรที่มีคุณภาพและความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมและธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจสมัยใหม่ ของชุมชน

เครื่องโอ๊คลินทำงานอย่างไร

process_icon_1
config_icon
process_icon_2
config_icon
process_icon_3
config_icon
config_icon
process_icon_5

24

HOURS
Food waste to compost

90%

MAX
Reduction Rate

2

TONS
Food waste processed per year

แนวคิด จุดเริ่มต้นของเครื่องโอ๊คลิน

ขยะเศษอาหารเป็นขยะที่มีปริมาณมากและมีทุกบ้านเรือน เมื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบก็สร้างก๊าซมีเทนที่เป็นหนึ่งในก๊าซสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงทำให้ผู้คนต่างเริ่มรณรงค์คิดทำประโยชน์จากขยะเศษอาหารด้วยวิธีง่ายๆ เช่นการทำปุ๋ยอินทรีย์ หรือที่เราเรียกกันว่าปุ๋ยหมัก สำหรับใช้ในครัวเรือน แต่โดยปกติแล้วกระบวนการหมักขยะเศษอาหารเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์นั้นค่อนข้างที่จะมีหลายขั้นตอน และใช้เวลานานเป็นเดือน ที่สำคัญคืออาจส่งกลิ่นรบกวนต่อผู้อยู่อาศัย บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จึงได้นำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดเป็น Oklin Composter เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย ภายใน 24 ชั่วโมงขึ้น

หลักการทำงานของเครื่องโอ๊คลิน

นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร ให้กลายเป็นปุ๋ยโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการย่อยสลายขยะเศษอาหารโดยสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหาร ได้ถึง 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจากขยะเศษอาหารจากการฝังกลบสร้างก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นวัตกรรมการกำจัดขยะด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยของ Oklin จะช่วยลดก๊าซมีเทน และลดปริมาณขยะ ส่งผลให้ลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์ รวมทั้งลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์อีกด้วย

ข้อดีของเครื่องโอ๊คลิน

icons_1
ใช้งานง่าย
icons_2
ทิ้งขยะเศษอาหารได้ทุกเวลา สะดวก
icons_3
ค่าบำรุงรักษาต่ำ
icons_4
ระบบประหยัดพลังงาน
icons_5
ฟังก์ชั่นการทำงานอัตโนมัติ
icons_6
ลดขยะอาหารได้มากถึง 80-90%
icons_7
ไม่ปล่อยก๊าซมีเทน

กระบวนการทำงาน

ขยะเศษอาหาร
ใส่ลงในเครื่องโอ๊คลิน
เปลี่ยนเป็นหัวเชื้อปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
นำไปบำรุงต้นไม้

บทวิจารณ์จากผู้ใช้จริง

ง่าย

ปล่อยให้จุลินทรีย์ทำงาน